Ett femårigt ramavtal av Ellevio AB

IA Industriarmatur Group AB (publ.) har tilldelats ett femårigt ramavtal som leverantör av SIPP, vår egenutvecklade miljösäkra och uppkopplade tömningsteknologi för tömning av vatten ur transformatorgropar. Upphandlande part är Ellevio AB och upphandlings-kontraktet kommer att tecknas på fem år med möjlighet till förlängning ytterligare två år och omfattar samtliga Ellevios transformatorgropar.
Från det Ellevio meddelat tilldelningsbeslut inträder en avtalsspärr på 12 dagar då Ellevio inte får teckna några avtal.

– Vi är självklart både glada och stolta över att blivit utsedda som leverantör till Ellevio AB, av vår egenutvecklade tömningsteknologi SIPP med tillhörande tjänster. Ellevio är en viktig kund och god referens för oss, säger Jan-Eric Nilsson, VD IA Industriarmatur Group AB

Kort om Ellevio AB

Ellevio äger, driver och utvecklar regionala och lokala elnät och distribuerar el till nära 960 000 kunder i Sverige. Elnätet är totalt 7 300 mil långt vilket motsvarar nästan två varv runt jorden. Ellevios kunder är spridda över Dalarna, Hälsingland, Gästrikland, Värmland, Närke, Bohuslän, Halland och Stockholm. Bolaget har cirka 490 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer. 2018 omsatte Ellevio drygt 7 miljarder kronor.

Ellevio AB (publ) är ett svenskt aktiebolag och huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kort om IA Industriarmatur Group AB

IA Industriarmatur Group AB (publ) hjälper kunder inom energisektorn att effektivisera sin verksamhet och att
agera proaktivt i hållbarhetsfrågor. Bolaget gör detta genom att erbjuda bolagets uppkopplade produkter och
IoT-plattform för effektivisering av underhållsprocesser.
IA Industriarmatur Group AB (publ) är noterat på Spotlight Stockmarket (ticker: IAG).

Kort om SIPP

Sipp är en unik, effektiv och miljösäker metod för tömning av regnvatten i transformatorgropar och har använts som tömningsteknologi av Vattenfall, Ellevio, E.ON m.fl. sedan 2006 och är idag marknadsledande i Sverige.
SIPP-teknologin används idag för att tömma drygt 6 000 transformatorgropar hos över 100 nätbolag i 9 länder.