Resan mot ett moderniserat, uppkopplat arbetssätt

För att få snabb och säker tillgång till data från kritisk utrustning på transformatorstationer har Ellevio genomfört en pilotinstallation med Gomeros kontrollutrustning SIPP Hub. Det aktuella pilot- och valideringsprojektet var inledningsvis avgränsat till mätning och övervakning av SF6-gas men har sedan installationen i juli 2022 nu utökats till en väderstation samt en temperatur- och luftfuktighetssensor i batterirummet.

– Vi vill hjälpa kunderna genom hela resan mot ett moderniserat, uppkopplat arbetssätt på transformatorstationerna. Att vara lyhörda i dialogen med Ellevio är viktigt och gör att vi kan bygga vidare tillsammans. Efter den initiala installationen av SIPP Hub har vi kunnat addera ett antal sensorer och system. Det gör att vi nu kan lösa nya problem på ett strukturerat sätt. Vi tror att det är ett bättre sätt att jobba än att försöka implementera stora komplexa lösningar som ska lösa allt på en gång, säger Malin Giselsson, CTO på Gomero.

– Genom att godkänna Gomeros plattform för insamling av data behöver vi inga tidskrävande valideringsprocesser för att koppla upp ytterligare komponenter, internt benämns det till och med som ”Gomero-data”. Vi är i ett skede där vi vill koppla upp allt fler enheter för att snabbt kunna ta rätt prediktiva beslut baserad på insamlad data. Då är det extra viktigt att det är enkelt att kunna montera fler sensorer och mätpunkter på våra apparater som kan samla in data för prediktiva analyser, kommenterar Mattias Airiman, Analyses and Strategy Manager, Network Operation, Ellevio.

Viktigt steg mot ett ökat prediktivt underhåll

När världen elektrifieras måste underhållet av elnätet bli smartare. Genom att ansluta sensorer till SIPP Hub och samla in realtidsdata som med AI-analys kan upptäcka avvikelser går det nu att i förväg få en bild av underhållsbehovet av viktiga komponenter på transformatorstationen. När SIPP Hub är installerad finns också den infrastruktur som krävs för att enkelt och kostnadseffektivt ansluta fler sensorer.

– När Ellevio som är en av de största aktörerna på marknaden investerar i ny, hållbar teknik brukar det ge effekt hos branschkollegor. De kan nu se att SIPP Hub är en väl fungerande skalbar lösning för proaktivt underhåll, avslutar Malin Giselsson.

Om SIPP och SIPP Hub

Gomero har med sin uppkopplade kontrollutrustning SIPP under lång tid erbjudit detektion av oljeläckage från transformatorn och automatisk miljösäkring av oljefångstgropen under transformatorn. Med SIPP Hub skapas helt nya möjligheter att koppla in fler sensorer och utnyttja Gomeros etablerade och säkra infrastruktur för att samla in och analysera mer data från fler utrustningar på transformatorstationen.

SIPP Hub möjliggör för kunderna att fortsätta övergången till prediktivt underhåll genom uppkoppling av fler utrustningar på transformatorstationen. SIPP möter samtidigt kundernas högt ställda krav på hållbarhet, säkerhet och ekonomi. SIPP är marknadsledande i Sverige och hjälper över hundra elnätsägare i nio länder med prediktivt underhåll på transformatorstationen.

Om Gomero

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som erbjuder innovativa lösningar till kunder inom energisektorn för långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med Gomeros uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en ökad grad av automatisering.

Gomeros SaaS-baserade processtöd, IoT och en ökad digitalisering gör det möjligt att arbeta effektivt med autonoma, uppkopplade enheter – exempelvis på transformatorstationer och ställverk. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Det skapar också bättre förutsättningar för en ökad elektrifiering och ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Lede AS, Fingrid och Deutsche Bahn.

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder. Vi har nästan 600 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna OMERS Infrastructure, Folksam, Första AP-fonden och Tredje AP-fonden.