Ny transformatorstation byggs i nationalparken Mt. Kosciuszku National Park

Australiensiska Essential Energy och Transgrid har valt Gomeros kontrollutrustning SIPP för att kunna detektera läckage av esterolja vid en ny gemensam transformatorstation som byggs i nationalparken Mt. Kosciuszku National Park. Affären är den första i Australien efter det att SIPP verifierats av ChemCentre i Perth. Essential Energy är ett av tre distributionsnät i delstaten New South Wales. Transgrid är transmissionsnätet i samma delstat.

Den nya transformatorn kommer att använda vegetabilisk olja (esterolja) som kylolja, främst för att minska brand- och miljörisken. Gomeros SIPP är i nuläget den enda lösningen som ackrediterats och verifierats ha kapaciteten att detektera esterolja och mineralolja ner till 1 PPM.

– Efter ett par år där australiensiska elnätsbolag främst haft fokus på att säkerställa driften, först under skogsbränderna 2019 till 2020 följt av pandemin 2020 till 2021, ser det nu ljust ut för oss. Det är tydligt att marknaden tittar framåt mot digitalisering och en grön omställning. Vi vet sedan tidigare att Australien är en marknad där miljöfrågor och riskreducering står mycket högt på agendan. Här kan SIPP göra stor skillnad och bidra till en högre säkerhet samtidigt som kontrollutrustningen främjar möjligheterna att arbeta med prediktivt underhåll. Den här affären har därför förutsättningar att bidra till fler kommersiella leveranser av SIPP i Australien, säger Jan-Eric Nilsson, VD för Gomero.

SIPP är en unik lösning som möter de hårdaste kraven

– Det här är en viktig affär på flera vis, inte minst för att den visar att SIPP klarar de mycket hårda krav som i dag ställs på anläggningsägare i Australien, speciellt i en känslig miljö som en nationalpark. SIPP-teknologin har dessutom blivit utvärderad och klarat tester som utförts av båda nätbolagens ingenjörs- och IT-team. Här vägde verifieringen från ChemCentre tungt. Sammantaget blir detta ytterligare ett bevis på att Gomeros SIPP ligger i framkant av utvecklingen och att marknaden börjar komma i gång igen efter några års fokus på krishantering, säger Jonas Lindholm på KingHill SIPP Pty Ltd, Gomeros lokala partner i Australien.

SIPP är en kontrollutrustning för prediktivt underhåll på transformatorstationer. SIPP detekterar oljeläckage från transformatorn, att oljefångstgropen är tät samt att det vid underhållstömning av vatten ur oljefångstgropen säkerställs att ingen transformatorolja kommer ut i naturen. SIPP systemövervakas dygnet runt året om. Kontrollutrustningen har digitalt processtöd för installation och prediktivt underhåll via webinterface och app, inklusive interface för integration mot kundens affärs- och underhållssystem.

Kort om Gomero

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som erbjuder innovativa lösningar till kunder inom energisektorn för långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med Gomeros uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en ökad grad av automatisering.

Gomeros SaaS-baserade processtöd, IoT och en ökad digitalisering gör det möjligt att arbeta effektivt med autonoma, uppkopplade enheter – exempelvis på transformatorstationer och ställverk. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Det skapar också bättre förutsättningar för en ökad elektrifiering och ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Skagerak Energi, Fingrid och Deutsche Bahn.

Gomero Group AB (publ) – koncernen, med säte i Göteborg, består av två helägda dotterbolag, Gomero Nordic AB och Gomero Pty. Ltd.

Kort om SIPP™

SIPP kontrollutrustning är en uppkopplad utrustning för detektion av oljeläckage från transformatorn, kontroll av att oljefångstgropen är tät samt att säkerställa att transformatoroljan alltid ryms i oljefångstgropen vid ett eventuellt haveri. SIPP systemövervakas dygnet runt året om. SIPP har digitalt processtöd för installation och prediktivt underhåll via webinterface och app inklusive interface för integration mot kundens affärs- och underhållssystem.

SIPP är marknadsledande i Sverige och hjälper över hundra elnätsägare i nio länder att kontrollera och säkerställa att ingen kylolja från transformatorn kommer ut i naturen.