Stort fokus på att utveckla morgondagens smarta elnät

Gomero Group AB har tillsammans med Ellevio påbörjat ett valideringsprojekt av SIPP Hub, Gomeros egenutvecklade lösning för insamling av data från kritiska komponenter på transformatorstationer. Projektet omfattar totalt tolv sensorer kopplade till en SIPP Hub och genomförs vid en av Ellevios anläggningar i Värmland. Ellevio är sedan tidigare en av Gomeros viktigaste kunder på den svenska marknaden.

Med SIPP Hub skapas helt nya möjligheter för Ellevio att koppla in fler sensorer och utnyttja Gomeros infrastruktur för att samla in och analysera data i realtid. Projektet är en vidareutveckling av bolagens mångåriga samarbete kring kontrollutrustningen SIPP. SIPP har hittills använts för detektion av oljeläckage från transformatorn och miljösäkring av oljefångstgropen under transformatorn. Genom att använda SIPP Hub tar man nu nästa steg mot en insamling av större mängder data som kan analyseras och användas för ett ökat prediktivt underhåll. Det aktuella valideringsprojektet är inledningsvis avgränsat till mätning och övervakning av SF6-gas.

– Med SIPP Hub skapas nya möjligheter att digitalisera fler underhållsprocesser samtidigt som vi möter kraven på kostnadseffektivitet och hållbarhet. Vi känner oss redo att ta till oss av de mervärden som Gomero och SIPP Hub erbjuder, säger Mattias Airiman, som leder och driver projektet hos Ellevio. 

– Vi vet att Ellevio har stort fokus på att utveckla morgondagens smarta elnät för att möta elektrifieringens utmaningar. På Gomero arbetar vi för att bidra till den utvecklingen. Genom att koppla upp komponenter på transformatorstationer med SIPP Hub går det att arbeta med prediktivt underhåll. Vårt erbjudande och ett smartare elnät blir på så vis en vinst för både miljön och våra kunder, säger Jan-Eric Nilsson, VD på Gomero.

Prediktivt underhåll – en viktig del av energiomställningen

I energiomställningen måste underhållsarbetet följa med. Traditionellt har underhållsarbete varit reaktivt och byggt på manuellt arbete och schemalagda underhållsinsatser. Nu kan man se ett tydligt skifte där uppkopplade sensorer i transformatorstationer och ställverk ökar driftsäkerheten, minskar kostnaderna och bidrar till ett mer effektivt och hållbart arbetssätt. Genom att använda uppkopplade produkter, sensorer och dataanalys kan underhållsarbetet utföras optimalt och med en betydligt högre grad av automatisering.

SIPP – en viktig komponent när nätstationerna kopplas upp

Med Gomeros produktfamilj SIPP erbjuds företag inom energisektorn möjligheten att arbeta med prediktivt underhåll och miljösäkring av kritiska processer på transformatorstationen. I takt med att sensorer, datakraft och analysverktyg blivit billigare och betydligt mer tillgängliga går det nu att kontinuerligt och i förväg få en bild av underhållsbehovet för viktiga komponenter på stationen.

Kort om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder. Vi har nästan 600 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna OMERS Infrastructure, Folksam, Första AP-fonden och Tredje AP-fonden.

Kort om SIPP™

SIPP kontrollutrustning är en uppkopplad utrustning för detektion av oljeläckage från transformatorn, kontroll av att oljefångstgropen är tät samt att säkerställa att transformatoroljan alltid ryms i oljefångstgropen vid ett eventuellt haveri. SIPP systemövervakas dygnet runt året om. SIPP har digitalt processtöd för installation och prediktivt underhåll via webinterface och app inklusive interface för integration mot kundens affärs- och underhållssystem.

SIPP kontrollutrustning är marknadsledande i Sverige och hjälper över hundra elnätsägare i nio länder med prediktivt underhåll genom detektion av oljeläckage från transformatorn och automatisk miljösäkring av oljefångstgropen under transformatorn.