Future Power Grid

Under februari 2022 anordnade Redeye temadagen Future Power Grid. Företag och experter inom sektorn presenterade och diskuterade ny teknik, innovationer, möjligheter och utmaningar i elnätsbranschen.

Framtidens elnät är idag ett hett ämne för diskussion då infrastrukturen står inför stora investeringar som kräver både innovation och samarbete. Vi på Gomero är stolta över att vara en del av den resan och utvecklar ständigt våra lösningar för att möta dagens och morgondagens behov.

Medverkande:

Redeye Introduction – Erik Rolander, Corporate Advisory
KTH – Lars Nordström, Professor Electric Power and Energy Systems
Tibber – Filip Bertland, Country Manger Sweden
Svenska Kraftnät – Niclas Damsgaard, CSO
MälarEnergi Elnät – Helena Olssén, CSO
Ngenic – Björn Berg, CEO
Enequi – Håkan Svärd, CEO
Sympower – Martin Wästljung, Strategic Partnership Manager
Gomero Group – Jan-Eric Nilsson, CEO & Nils Lindgren, CFO
Dlaboratory – Erik Severin, CEO
Smart Wires – Peter Wells, CEO

Ta del av presentationen

Kort om Gomero

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som erbjuder innovativa lösningar till kunder inom energisektorn för långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med Gomeros uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en ökad grad av automatisering.

Gomeros SaaS-baserade processtöd, IoT och en ökad digitalisering gör det möjligt att arbeta effektivt med autonoma, uppkopplade enheter – exempelvis på transformatorstationer och ställverk. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Det skapar också bättre förutsättningar för en ökad elektrifiering och ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Skagerak Energi, Fingrid och Deutsche Bahn.

Gomero Group AB (publ) – koncernen, med säte i Göteborg, består av två helägda dotterbolag, Gomero Nordic AB och Gomero Pty. Ltd.