Allt högre krav på digitalisering och säkerhet

Europas eldistributionsnät har byggts ut under drygt hundra år, men det är först nu som det börjat uppmärksammas hur otillräcklig och eftersatt infrastrukturen faktiskt är. Plötsligt (kanske inte så plötsligt egentligen) står elnäten inför ett kritiskt investeringsbehov. Värdet beräknas vara så mycket som SEK 1 000 miljoner per dag under perioden 2020–2030, vilket är en ökning på 50–70% jämfört med föregående decennium. När kapaciteten i Europas eldistributionsnät måste fördubblas de närmaste 20 åren måste också elnätbolagen effektivisera sitt underhåll.

Med allt högre krav på digitalisering, säkerhet och hållbarhet hjälper vi våra kunder på sin resa mot prediktivt underhåll på transformatorstationerna, som är navet i eldistributionen. Våra uppkopplade lösningar har bara under 2022 förhindrat över 5 500 incidenter för kunder som Vattenfall, Göteborg Energi och Deutsche Bahn med flera.

Klicka här för att se hela vår presentation från Aktiesparardagen: https://www.youtube.com/watch?v=98SLdcY2IIg

Kort om Gomero

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som hjälper kunder inom energisektorn till en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en hög grad av automatisering. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Lede AS, Fingrid och Deutsche Bahn.

Gomero Group AB (publ) – koncernen, med säte i Göteborg, består av två helägda dotterbolag, Gomero Nordic AB och Gomero Australia Pty. Ltd.

Kort om SIPP™

Gomeros uppkopplade kontrollutrustning SIPP, har under lång tid erbjudit detektion av oljeläckage från transformatorn och automatisk miljösäkring av oljefångstgropen under transformatorn. Med SIPP Hub skapas helt nya möjligheter att koppla in fler sensorer och utnyttja Gomeros etablerade och säkra infrastruktur för att samla in och analysera mer data från fler utrustningar på transformatorstationen.

SIPP Hub möjliggör för kunderna att fortsätta övergången till prediktivt underhåll genom uppkoppling av fler utrustningar på transformatorstationen. SIPP möter samtidigt kundernas högt ställda krav på hållbarhet, säkerhet och ekonomi. SIPP är marknadsledande i Sverige och hjälper över hundra elnätsägare i nio länder med prediktivt underhåll på transformatorstationen.