Profitable Microcap Growth

Den 29 mars bjöd Redeye in intressanta företag till sitt Profitable Microcap Growth Event som alla visar god tillväxt men också god lönsamhet. Redeye fokuserar på teknikbaserade företag i de nordiska länderna som konkurrerar på den globala arenan med innovation eller förmåga att utnyttja befintlig teknik för att skapa nya marknadsmöjligheter.

Gomeros CFO, Nils Lindgren, var på plats och gick igenom marknaden, investeringar i elnätet och hur våra lösningar är en del av energiomställningen.

Klicka här för att se hela presentationen inklusive Q&A.

 

Nils Lindgren, CFO på Gomero, presenterar på Redeye Profitable Microgap Growth Companies event

 

Kort om Gomero

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som hjälper kunder inom energisektorn till en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en hög grad av automatisering. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Lede AS, Fingrid och Deutsche Bahn.

Gomero Group AB (publ) – koncernen, med säte i Göteborg, består av två helägda dotterbolag, Gomero Nordic AB och Gomero Australia Pty. Ltd.