Ökad driftssäkerhet och reducerade CO2-utsläpp genom förutsägbart underhåll med SIPP

Arbetet med underhåll vid transformatorstationer är traditionellt förknippat med regelbundna besök. Genom att använda analyserad data från uppkopplade stationer och innovativ teknik går det i dag att minska antalet besök. Det bidrar till en optimerad användning av företagens resurser och minskade CO2-utsläpp.


Gomeros SIPP-teknologi möjliggör förutsägbart underhåll på mer än 1 500 uppkopplade transformatorstationer. Med SIPP går det att förutse och förebygga problem innan de uppstår och därigenom minska både driftstörningar och onödiga kostnader. Det gör också att behovet av servicebesök minskat med närmare 6 800 per år. Och i de fall de fortfarande behöver genomföras har personalen tillgång till värdefull information om komponenternas tillverkare, tillverkningsår och tillstånd som effektiviserar servicebesöket.

Datadrivna lösningar för effektivt underhåll

– Gomeros lösning för insamling och analys av data är unik i sin förmåga att integrera med en mängd olika sensorer, oavsett tillverkare eller ålder på komponenterna som sensorn ansluts till. Den flexibiliteten och kompatibiliteten möjliggör en omfattande och effektiv analys av olika komponenter utan att vara bunden till specifika tillverkare eller produktgenerationer. Det bidrar till att en stor andel av arbetet med underhåll kan effektiviseras. Det frigör dessutom tid för medarbetarna att ägna sig åt uppgifter som kräver deras kompetens och erfarenhet. Ytterligare en positiv effekt är att vi bidrar till minskade CO2-utsläpp över tid, säger Jan-Eric Nilsson, vd för Gomero.

– Förutom behovet att minska utsläppen vet vi att många nätägare har en stor utmaning när det gäller att få personalresurserna att räcka till. Kvalificerade servicetekniker är i många fall en bristvara samtidigt som våra elnät står inför en mycket stor modernisering och utbyggnad. När vi nu kan koppla upp transformatorstationerna i en helt annan skala än tidigare gör det naturligtvis en viktig skillnad både på strategisk nivå och i medarbetarnas vardag, avslutar Jan-Eric Nilsson.