Pilotinstallationer hos tyska Avacon

Gomero Group AB har via sina tyska partner erhållit ytterligare en order för pilotinstallationer av kontrollutrustningen SIPP. Nu från Avacon Netz GmbH, ett av de största regionala energiförsörjningsföretagen i Tyskland. Leveransområdet sträcker sig från Nordsjökusten till södra Hessen och omfattar stora delar av Niedersachsen och Sachsen-Anhalt. Avacon ansvarar för ett elnät som är cirka 6 460 mil långt och omfattar cirka 440 transformatorstationer med en till fyra transformatorer på varje station.

SIPP kontrollutrustning är en uppkopplad enhet för detektion av oljeläckage från transformatorn samt kontroll av att oljefångstgropen är tät. Med SIPP säkerställs också att transformatoroljan alltid ryms i gropen vid ett eventuellt haveri.

Den tekniska utvärderingen av SIPP är redan genomförd. Som delägt dotterbolag inom E.ON utgår Avacon från det godkännande systerföretaget Bayernwerk tidigare utfärdat. Godkännandet omfattar bland annat frågor som rör datasäkerhet och dataklassificering i en distribuerad miljö. Avacon kan därför ta nästa steg direkt och installera ett antal SIPP-enheter som gör det möjligt att utvärdera hur kontrollutrustningen ska integreras i verksamheten.

Ett steg närmare kommersiella leveranser

– Den här ordern är ett viktigt steg närmare fler kommersiella leveranser av SIPP. Avacon har precis som sitt systerbolag Bayernwerk stort fokus på utveckling av innovativa lösningar som gör det möjligt att möta de krav som ställs på morgondagens energisystem. Beställningen är ett bevis på att allt fler energibolag känns redo att ta till sig de mervärden som Gomero och SIPP erbjuder, säger Jan-Eric Nilsson, VD på Gomero.

– Den tyska marknaden står precis som resten av världen inför omfattande investeringar i elnätet. Gomeros SIPP är i det sammanhanget en naturlig del av ett smartare elnät som kan möta kraven på säkerhet, kostnadseffektivitet och flexibilitet. Genom att använda SIPP får bolag inom energisektorn också bättre möjligheter att digitalisera sina underhållsprocesser samtidigt som man lever upp till de allt hårdare krav som ställs i frågor som rör miljö och hållbarhet, säger Michael Cornelius, försäljningschef på Karberg & Hennemann, Gomeros partner och återförsäljare på den tyska marknaden. 

Kort om Avacon

Avacon ingår i E.ON-gruppen (61,5 %) men har också en stark lokal förankring där mer än 80 kommuner och regioner äger 38,5 % av aktierna i företaget. Från Nordsjökusten till södra Hessen säkerställer Avacon en säker energiförsörjning för kommuner, industri, handel och hushåll. Över 45 000 decentraliserade elproduktionsanläggningar är redan anslutna till bolagets elnät som varje år matar in mer än 19 miljarder kilowattimmar förnybar energi i elnätet.

Kort om Gomero

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som hjälper kunder inom energisektorn till en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en hög grad av automatisering. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Skagerak Energi, Fingrid och Deutsche Bahn.

Gomero Group AB (publ) – koncernen, med säte i Göteborg, består av tre helägda dotterbolag,

Gomero Nordic AB, WaterVision Sweden AB och IA Industriarmatur Australia Pty. Ltd.

Kort om SIPP™

SIPP kontrollutrustning är en uppkopplad utrustning för detektion av oljeläckage från transformatorn, kontroll av att oljefångstgropen är tät samt att den säkerställer att transformatoroljan alltid ryms i gropen vid ett eventuellt haveri. SIPP systemövervakas dygnet runt hela året om. SIPP har digitalt processtöd för installation och prediktivt underhåll via webinterface och app inklusive Interface för integration mot kundens affärs- och underhållssystem.

SIPP är marknadsledande i Sverige och hjälper över hundra elnätsägare i nio länder att kontrollera och säkerställa att ingen kylolja från transformatorn kommer ut i naturen.