Utökat tekniskt godkännande

Gomero Group AB erhåller ett utökat tekniskt godkännande för kontrollutrustningen SIPP från DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik). DIBt är en teknisk myndighet och tjänsteleverantör för byggsektorn. Myndigheten spelar sedan många år en avgörande roll i byggbranschen. Med sina godkännanden och bedömningar säkerställer myndigheten byggarbetarnas säkerhet samtidigt som den främjar utvecklingen av innovativa byggprodukter och nya tekniker.

SIPP kontrollutrustning är Gomeros egenutvecklade uppkopplade enheter för detektion av oljeläckage från transformatorn, kontroll av att oljefångstgropen är tät samt att säkerställa att transformatoroljan alltid ryms i oljefångstgropen vid ett eventuellt haveri. SIPP systemövervakas dygnet runt året om. SIPP har digitalt processtöd för installation och prediktivt underhåll via webinterface och app inklusive interface för integration mot kundens affärs- och underhållssystem.

Godkännandet ett stort steg närmare fler kommersiella leveranser av SIPP

– DIBt är allmänt känt i branschen som det tyska tekniska godkännandeorganet och ett ledande europeiskt bedömningsorgan. Godkännandet är därför ett stort steg närmare fler kommersiella leveranser av SIPP men också ett bevis på att samtliga stationära modeller av SIPP lever upp till den tyska marknadens högt ställda krav på datasäkerhet och dataklassificering i en uppkopplad miljö, säger Jan-Eric Nilsson, VD på Gomero.

SIPP är marknadsledande i Sverige och hjälper över hundra elnätsägare i nio länder att kontrollera och säkerställa att ingen kylolja från transformatorn kommer ut i naturen.

DIBt besitter teknisk expertis och erfarenhet från cirka 220 anställda samt över 570 externa experter inom forskning, industri och offentlig förvaltning. Myndigheten har samarbete och dialog med partner och experter - på nationell, europeisk och internationell nivå.

Kort om Gomero

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som erbjuder innovativa lösningar till kunder inom energisektorn för långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med Gomeros uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en ökad grad av automatisering.

Gomeros SaaS-baserade processtöd, IoT och en ökad digitalisering gör det möjligt att arbeta effektivt med autonoma, uppkopplade enheter – exempelvis på transformatorstationer och ställverk. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Det skapar också bättre förutsättningar för en ökad elektrifiering och ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Skagerak Energi, Fingrid och Deutsche Bahn.

Gomero Group AB (publ) – koncernen, med säte i Göteborg, består av tre helägda dotterbolag, Gomero Nordic AB, Kunnigunda på Holmen AB och Gomero Pty. Ltd.

Kort om SIPP

SIPP kontrollutrustning är en uppkopplad utrustning för detektion av oljeläckage från transformatorn, kontroll av att oljefångstgropen är tät samt att säkerställa att transformatoroljan alltid ryms i oljefångstgropen vid ett eventuellt haveri. SIPP systemövervakas dygnet runt hela året om. SIPP har digitalt processtöd för installation och prediktivt underhåll via webinterface och app inklusive Interface för integration mot kundens affärs- och underhållssystem.

SIPP är marknadsledande i Sverige och hjälper över hundra elnätsägare i nio länder att kontrollera och säkerställa att ingen kylolja från transformatorn kommer ut i naturen.