Nya perspektiv

Den nya SIPP-appen ger användarna bättre översikt och har en förenklad navigering, och vi kommer även att kunna hantera kommande produkter och tjänster när transformatorstationerna kopplas upp med fler sensorer.

”Vi har lagt stort fokus på gränssnittet och satt användarens behov och vardag främst. När miljöerna blir alltmer komplexa är det viktigt att man snabbt får översikt och kan sköta underhållet på ett effektivt och hållbart sätt”, säger Malin Giselsson, produktchef på Gomero.

Den största nyheten är att vi nu utgår från hela transformatorstationen och att man i appen både kan se groparna med all dess information och även hantera andra uppkopplade enheter. Samtidigt kommer de funktioner som funnits i den föregående versionen finnas kvar.

Uppdateringarna gäller först för Iphone och dom kommer finnas tillgängliga i App Store 24/1. Android är planerad för mars.

Vi hoppas att ni kommer gilla vår nya app och vill gärna höra vad ni tycker.

 

Följ med på en liten rundtur här nedanför.

 

Inloggningssidan

Inloggningen har blivit renare och harmonierar med Gomeros grafiska profil. Är man skarpögd ser man också att SIPP-loggan ser lite annorlunda ut.

Ikoner

Våra nya ikoner har vi designat för att göra det ännu enklare att se status och känna igen larm och underhållsbehov.

 

Dessa ikoner visar på vattennivån eller om kontrollutrustningen har detekterat att gropen innehåller is.

 

Identifierar systemet behov av underhåll tänds någon av ikonerna nedan som till exempel behov av ny mätcell eller när ett filter behöver bytas.

Batteri. Ikonen tänds vid underhållsbehov och blir röd när det blivit kritiskt. 

Mätcell. Ikonen tänds vid underhållsbehov och blir röd när det blivit kritiskt. 

Filter. Ikonen tänds vid underhållsbehov och blir röd när det blivit kritiskt. 

Service. Ikonen tänds och kräver tillsyn av kontrollutrustningen.

Smutsigt vatten. Ikonen tänds och kräver tillsyn av grop.

Översikt redan på första sidan

Efter inloggning hamnar man i en översiktlig vy på första sidan. På så sätt ser man snabbt och tydligt transformatorstationens status, som till exempel vattennivåer och om underhåll behövs.

En annan tanke med första sidan är att användaren ska kunna ta sig vidare till resterande sidor med bara ett knapptryck. Därför finns här också en översikt över alla mobila enheter som finns uppkopplade. För de stationära enheterna kan man istället välja att skanna sin utrustning för att få upp den direkt i appen.

 

Menyn har bytt plats och ligger numera längst ned för att vara lätt att nå och navigera i.

 

Enhetsbevakning, guider m.m.

Från första sidan kan man gå vidare till de gropar som finns registrerade och avläsa information om dem.

Genom analys kan man till exempel jämföra groparna, och med detta upptäcka läckage eller andra avvikande tecken. För våra kommande produkter kommer motsvarande funktioner att finnas också för dessa sensorer.

 

Går man vidare ytterligare en nivå kan man avläsa information om de uppkopplade enheterna. Här visas alltid en rapport från den senaste körningen, och man ser tydliga uppgifter om till exempel vattennivå, flöde och utrustningens underhållsstatus.

 

Guider för kontrollutrustningen och installationsinstruktioner finns kvar som tidigare – enda skillnaden är att man kommer åt dem enklare via menyn nedtill.