Vårt syfte

Med innovation genom nyfikenhet möjliggör vi prediktivt underhåll för kritisk infrastruktur. Vi ställer höga krav inte bara på våra lösningar utan också på våra processer. För att bidra till hållbar utveckling har vi gjort Globala målen till en grundläggande drivkraft som genomsyrar hela verksamheten.

Hållbar utvecklingVårt fokus är runt mål 9, det vill säga att medverka till att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. 

Mer högupplöst vill vi medverka till att rusta upp infrastrukturen och anpassa energibranschen för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och processer. Där alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar. 

Samtidigt är mål 17 centralt för oss då vi är övertygade om att för att lyckas måste vi se detta som ett tillsammansprojekt för hållbar utveckling både lokalt och på global nivå. 

Fokus bör ligga på att stärka arbetet med nya partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås i alla länder. 

Det börjar med oss själva

- Hållbarhet har gått från att vara något man bara pratar om till att se vilka otroliga möjligheter det faktiskt har. Jag är övertygad om att hållbarhet ”på riktigt” måste utgå från oss som individer och medarbetare, eller för att citera en inspirationskälla till oss på Gomero; ”om vi som individer inte lever hållbart och tar hand om oss kommer det andra inte spela så stor roll”.

Jan-Eric Nilsson, CEO på Gomero