Vår viktigaste resurs på Gomero är våra medarbetare, eftersom vi är övertygade om att hållbarhet och framgång börjar hos individen. Lär känna Lisa Hedström!

Varför vill man jobba på Gomero enligt dig?

Gomero är en öppen och tillåtande arbetsplats! Det är något fint med att man får komma som den man är och känna att man passar in oavsett. Trots eller kanske tack vare att vi är ganska få så har vi en bra teamkänsla som överskrider avdelningarna. Det är tydligt att vi alla är lika viktiga för att uppnå det vi verkar för på Gomero. Men framförallt skulle jag säga att hållbarhetstänkandet sticker ut mest, där man utgår från individen och skapar förutsättningar för ett hälsosamt liv inte bara på arbetsplatsen utan även utanför.

På vilket sätt är personlig utveckling viktigt för dig?

Uttrycket ”ju mer jag ser desto mindre vet jag” tycker jag passar ganska bra i den här kontexten eftersom en fråga föder fler frågor – lärandet tar aldrig tar slut. Därför är det också viktigt för mig att man får ta egna initiativ till sin utveckling på Gomero, det är ju ingen som vet bättre än jag vad jag behöver för att utvecklas.

Vad betyder hållbarhet för dig?

Både hälsa och miljö har länge varit grundläggande för mig. Det betyder inte att det ibland är svårt att tillgodose dem fullt ut, men för mig är det viktigt att alltid ta med hållbarhetsfrågan i de beslut jag fattar. Hållbarhet kan såklart vara en utmaning och det kan kännas svårt att titta på sig själv med kritiska ögon, men idag tror jag att vi är många som är villiga att kanske göra den förändring som krävs för att leva ett hälsosamt liv, miljöpåverkan inkluderat.

På Gomero har vi gjort hållbarhetsfrågan till en integrerad del av verksamheten vilket får mig att trivas extra bra. Det känns lite som att man har knäckt koden när man börjar jobba holistiskt på individnivå och man får en så positiv respons från medarbetarna, där många gjort tydliga förändringar i sin livsstil. Det är otroligt fint och helt tack vare att vi har en VD som vågar utmana både sig själv och organisationen för att alla ska kunna bli sitt bästa jag.

Beskriv hur en vanlig dag ser ut för dig!

Det finns ingen vanlig dag och det är precis det jag gillar! Självklart är det viktigt att man har möjlighet att planera sin tid och få gjort det man prioriterat, men samtidigt är ju inte framtiden statisk vilket man måste kunna anpassa sig till.

Men jag skulle väl säga att en vanlig dag består av en härlig blandning av intressanta och roliga diskussioner med mina kollegor, ett träningspass på lunchen och att jobba vidare på våra många spännande projekt!