Vår viktigaste resurs på Gomero är våra medarbetare, eftersom vi är övertygade om att hållbarhet och framgång börjar hos individen. Lär känna Nils Lindgren!

Berätta varför du valt att jobba med just det du gör!

Jag har vetat sen jag var sex år gammal att jag ville jobba med kombinationen matematik och pengar. Så enkelt var det! Sedan har det utvecklats under mina plus 20 år i arbetslivet, till att bli mer fokuserat på analys och strategiska frågor. Som CFO får jag arbeta dagligen både med analys och strategiska frågor – genom att ”räkna pengar”. Utmaningen är att säkerställa att vi jobbar med våra begränsade resurser på bästa sätt.

Hur skulle du beskriva Gomero med tre ord?

Kundnära, framåtriktat och omväxlande.

Du kom till oss från Volvo, vad är den största skillnaden med att jobba på Gomero som är ett litet bolag?

Hos Gomero är mitt jobb mycket mer verksamhetsnära. Dessutom finns det en möjlighet att direkt och på ett enkelt sätt, påverka och utveckla företagets situation. Korta beslutsvägar leder till att Gomero snabbt kan anpassa sig till marknaden och kunder. Därmed missar vi inte möjligheter, internt och externt.

På vilket sätt är personlig utveckling viktigt för dig?

Jag drivs av att lära mig och uppleva nya saker – det beskriver en vanlig dag på Gomero!

Vad är det bästa karriärrådet du fått?

Våga utmana dig själv!