Smart teknik minskar miljöpåverkan

På Gomero stannar inte hållbarhetsarbetet vid den egna dörren. Vi väljer alla leverantörer med stor omsorg och vår IT-partner BloxIT med sin svenska datacenterpartner GleSYS är inget undantag. De har en uttalad inriktning att arbeta med innovativ och smart teknik som kan bidra till en ökad hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

Som en del i det arbetet har GleSYS gjort stora investeringar i teknik som återvinner spillvärmen från deras datacenter. Överskottsenergin blir till fjärrvärme och ersätter till stora delar förbränningen av pellets och gas. Den el som köps in är märkt med Bra Miljöval och är 100 procent förnybar. Som reservkraft används EcoPar, ett drivmedel som minskar utsläppet av CO2 med upp till femtio procent.

– Ett datacenter kan vara oerhört energikrävande och det är en av anledningarna till att vi valt BloxIT som leverantör med GleSYS som sin underleverantör. Precis som Gomero tänker de hållbarhet i alla led. Deras arbete för att minska energiåtgången visar att långsiktighet och aktiva val kan göra stor skillnad för en ökad hållbarhet, säger Malin Giselsson, Gomero.

– Vårt samarbete med BloxIT är lite av en mall för hur vi vill arbeta med våra leverantörer. Förutom att kunna erbjuda kvalificerade tjänster och produkter sätter vi mycket stor vikt vid hur de arbetar inte bara med sina egna tjänster utan även sina partners ur ett hållbarhetsperspektiv, avslutar Malin Giselsson.

Gomero har sedan tidigare en hög säkerhetsstandard vilket bland annat yttrar sig i en ISO 27001-certifiering. Den är ett kvitto på att arbetet med informationssäkerhet är systematiskt och att det finns en stark dataintegritet.