Användarvänlighet i kombination med hållbarhet

Vårt webbgränssnitt får både ett nytt Gomerofierat utseende och dessutom ett nytt namn för att tydliggöra de olika sätten som man kommer åt SIPP kontrollutrustning:

 

  • SIPP WEB är gränssnittet på datorn som används för visualisering, analys och dokumentation. Man kan administrera användare, roller och tjänsteutbud. Här finns också hjälpmedel som manualer och instruktionsfilmer.

 

  • SIPP APP är arbetsverktyget för telefon och surfplatta med digitala guider för olika arbetsmoment. Här finns installations- och underhållshjälpmedel, drift och förvaltningsinformation och möjlighet att uppdatera konfiguration och att utföra funktionstester. Läs mer om SIPP-appen här.

 

Vi har lagt ett stort fokus på användarvänlighet i kombination med hållbarhet. Ju enklare vi gör kundens vardag, desto mer effektivt, och därmed hållbart, kommer transformatorstationerna kunna skötas.

Med det nya gränssnittet har vi också utvidgat perspektivet från grop till station, vilket möjliggör för att koppla upp fler sensorer och därmed stödja riktigt prediktivt underhåll.

Inbitna användare kommer att känna igen funktionerna i gränssnittet. Den största skillnaden är det nya och förbättrade utseendet, den förenklade navigeringen och överskådligheten.

Vi hoppas att ni kommer gilla den nya sidan lika mycket som vi!

 

Följ med på en rundtur här nedanför där vi går igenom dom främsta nyheterna.

 

Ikoner

Våra nya ikoner har vi designat för att göra det ännu enklare att se status och känna igen larm och underhållsbehov.

 

Dessa ikoner visar på vattennivån eller om kontrollutrustningen har detekterat att gropen innehåller is.

 

Identifierar systemet behov av underhåll tänds någon av ikonerna nedan som till exempel behov av ny mätcell eller när ett filter behöver bytas.

Batteri. Ikonen tänds vid underhållsbehov och blir röd när det blivit kritiskt. 

Mätcell. Ikonen tänds vid underhållsbehov och blir röd när det blivit kritiskt. 

Filter. Ikonen tänds vid underhållsbehov och blir röd när det blivit kritiskt. 

Service. Ikonen tänds och kräver tillsyn av kontrollutrustningen.

Smutsigt vatten. Ikonen tänds och kräver tillsyn av grop.

 

Navigering via menyn

Med menyn till vänster navigerar man sig enkelt genom gränssnittets olika funktioner.

 

Översikten presenterar tydliga grafer och statistik

För den nya översiktssidan har vi fokuserat på hållbarhet och har tydliga grafer och statistik med de miljöförbättrande åtgärder som kontrollutrustningen rapporterar in.

Överst på sidan finner man en graf som visar samtliga stationers vattennivå och tillstånd över tid.

 

Till höger presenterar vi statistik inom olika hållbarhetsfrågor, sådant som med fördel kan användas till att rapportera miljödeklarationer, KPI:er och liknande.

Kontrollutrustningen rapporterar in detta 365/7/24 så statistiken är alltid tillförlitlig. Förhindrade oljeutsläpp är väl ändå något man vill stoltsera med på miljömötena?

 

Längre ned på samma sida skildrar vi grafer som visar på olika typer av underhållsbehov. Med grafen kan man enkelt se både nuvarande status och trenden över tid för hur stationen sköts, för att på så sätt kunna effektivisera det prediktiva underhållet ytterligare.

 

 

Stationer, gropar, enheter

Klickar man vidare till Stationer, listas samtliga stationer, och man kan härifrån se de gropar och enheter som kopplats till respektive plats. Likt första sidan visas även här vattennivån, med skillnaden att det är uppdelat per station i stället för sammanlagt.

Man kan också enkelt avläsa aktuellt underhållstillstånd då ikonerna tänds när ett visst behov har uppstått.

För de kunder som föredrar den tidigare vyn som utgick från grop så har vi valt att ha kvar gropöversikt som ett alternativ till stationsöversikt.

 

Klickar man på en grop eller en enhet innehåller dessa sidor generellt samma information som tidigare, ändock med ett mer användarvänligt utseende. Även här tänds ikonerna om underhållsbehov uppstått.

På grund av många kunders IT-säkerhetskrav har däremot en justering gjorts där det inte längre finns möjlighet att registrera gropens GPS-koordinater.

 

Protokoll och rapporter

Protokollen har anpassats ytterligare för att tydliggöra dess funktion och möta dagens behov. Vi har tagit bort överflödig information och skapat bättre överskådlighet och redovisar nu tömningsprocessen med noggrant utvalda parametrar.

 

Vi har dessutom utvecklat funktionen gropanalys och man kan numera schemalägga analysen inte bara kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis utan också veckovis eller månatligen. Detta möjliggör för ännu bättre kontroll och rapportering.

En enklare justering lades till där analysen nu också bifogas i mejlet, vilket innebär att man inte längre behöver logga in på webbsidan för att ta del av rapporten.

Andra funktioner

För att enkelt beställa underhållsartiklar och reservdelar finns vår webbshop länkad i menyn. Genom att klicka på Order hamnar man direkt på inloggningssidan där man loggar in med en engångskod.

Med menyn till vänster så är det numera också här som man lättare kommer åt sin profil och kan ändra sina användaruppgifter och inställningar.

Vi har även översatt sidan till ytterligare ett språk, finska, vilket man kan välja just under Profil.